Gruppo Bossoni

  • Alfa Romeo
  • Fiat
  • Lancia
  • Abarth
  • Kia
  • Volvo
Via Eridano, 21F
tel.: 0372.53551
S.S 415 Paullese, km 31.4
Via G.Mazzini, 69
Via Mantova, 18a/20a
Via Vienna, 8
Via Triumplina, 31
Via Valcamonica, 14
Via Valcamonica, 21
tel.: 030.29851
Via Cremona, 18
Via Giovanni Agnelli, 3

Bossoni Automobili

  • Audi
  • Volkswagen
Via Novellara, 4
S.S 415 Paullese, km 31.4
Via Castelleone, 134
TOP

Pin It on Pinterest